Kategoria: Nowe publikacje

Nowe publikacje

Rumianek odporny na tribenuron metylu

W roku 2014 stwierdzono pierwszy w Polsce przypadek odporności rumianku pospolitego na tribenuron metylu. Uodpornione biotypy zachwaszczały pszenicę ozimą. Istnieje ryzyko, że populacja chwastu wykazuje także odporność na inne …
Nowe publikacje

Zachwaszczenia kukurydzy w latach 1963–2013

Na stronie internetowej czasopisma Postępy w Ochronie Roślin (Progress in Plant Protection) opublikowano rezultaty obserwacji prowadzonych w latach 1963-2013 dotyczących zachwaszczenia plantacji kukurydzy w południowo-zachodnim regionie Polski. Chwastami dominującymi …
Nowe publikacje

Glifosat a przemiany fosforu w glebie

W doświadczeniach zralizowanych przez naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie określono wpływ herbicydów zawierających glifosat na wybrane enzymy uczestniczące w przemianach fosforu w glebie: fosfomonoesterazę kwaśną, fosfomonoesterazę zasadową …
Nowe publikacje

Porozumienie PIORiN ze służbą celną

20 marca 2015 roku Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Tadeusz Kłos oraz Szef Służby Celnej Jacek Kapica podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie nadzoru nad przemieszczaniem i wprowadzaniem …