Kategoria: Nowe publikacje

Nowe publikacje

Obniżanie dawek herbicydów w kukurydzy

W dwuletnim badaniu polowym porównano skuteczność chwastobójczą preparatów zawierających terbutyloazynę oraz nikosulfuron stosowanych jednorazowo w dawkach zalecanych, ze skutecznością mieszaniny terbutyloazyna + nikosulfuron w dawkach zredukowanych, którą aplikowano jednorazowo …
Nowe publikacje

Odporne nasiona kielisznika

Kielisznik zaroślowy jest pospolitą rośliną ruderalną. Występuje najczęściej na zakrzaczonych miedzach, brzegach strumieni i rowów melioracyjnych. Przenika także na pola uprawne. Od kilku lat coraz częściej jest obserwowany na …
Nowe publikacje

Przyczyny uszkodzeń herbicydowych

W publikacji przygotowanej przez pracowników IUNG-PIB przeanalizowano przyczyny uszkodzeń roślin uprawnych przez herbicydy. Materiałem wyjściowym były ekspertyzy oraz konsultacje przeprowadzone w Instytucie w latach 1990-2004. Okazuje się, że w …