Kategoria: Nowe publikacje

Nowe publikacje

Wyciąg z nawłoci zamiast herbicydu?

Metabolity wtórne produkowane przez rośliny z rodzaju nawłoć mogą wywierać silny wpływ (zazwyczaj niekorzystny) na inne gatunki roślin występujące w ich najbliższym sąsiedztwie oraz na mikroflorę glebową. Naukowcy z …