Kategoria: Nowe zezwolenia na herbicydy

Nowe zezwolenia na herbicydy

Tanaris

W rejestrze środków ochrony roślin pojawił się nowy herbicyd – Tanaris. Preparat zawiera dwie substancje czynne o różnych mechanizmach działania: dimetanamid-P (grupa HRAC K3) oraz chinomerak (grupa HRAC O). …
Nowe zezwolenia na herbicydy

Fenoxinn 110 EC

Herbicyd stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Zawiera substancję czynną – fenoskaprop-P-etylu (grupa HRAC A). …