Kategoria: Nowe zezwolenia na herbicydy

Nowe zezwolenia na herbicydy

Roxy 800 EC

Roxy 800 EC zawiera prosulfokarb (grupa N w klasyfikacji HRAC), wykorzystywany jest do eliminowania wybranych rocznych chwastów jedno- i dwuliściennych na plantacjach ziemniaków oraz pszenicy ozimej. W pszenicy ozimej …
Nowe zezwolenia na herbicydy

Tacyt 75 WG, Sulfen 75 WG

Herbicydy wykorzystywane doglebowo lub nalistnie, przeznaczone do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w pszenicy ozimej. Zawierają chlorsulfuron, substancję czynną w klasyfikacji HRAC zaliczaną do grupy B. a) Stosowanie …
Nowe zezwolenia na herbicydy

Tanaris

W rejestrze środków ochrony roślin pojawił się nowy herbicyd – Tanaris. Preparat zawiera dwie substancje czynne o różnych mechanizmach działania: dimetanamid-P (grupa HRAC K3) oraz chinomerak (grupa HRAC O). …