Kategoria: Nowe herbicydy

Nowe herbicydy

Fenoxinn 110 EC

Herbicyd stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym. Zawiera substancję czynną – fenoskaprop-P-etylu (grupa HRAC A). …