Kategoria: Nowe zezwolenia na herbicydy

Nowe zezwolenia na herbicydy

Talos 500 SC

Talos 500 SC jest środkiem chwastobójczym zawierającym diflufenikan (grupa HRAC F1) przeznaczonym do stosowania w pszenicy ozimej. Zabieg jesienny należy wykonać w fazie 2-3 liści właściwych pszenicy ozimej. Wiosną, …
Nowe zezwolenia na herbicydy

Roxy 800 EC

Roxy 800 EC zawiera prosulfokarb (grupa N w klasyfikacji HRAC), wykorzystywany jest do eliminowania wybranych rocznych chwastów jedno- i dwuliściennych na plantacjach ziemniaków oraz pszenicy ozimej. W pszenicy ozimej …