Kategoria: Nowe herbicydy

Nowe herbicydy

19 nowych herbicydów w rejestrze

Agria Triflu – produkt zawiera triflusulfuron metylowy, przeznaczony jest do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. Bagira – herbicyd zawierający chizalofop-P-tefurylowy, przeznaczony do selektywnego …
Nowe herbicydy

20 nowych herbicydów w rejestrze

Auxo 337 EC – preparat dwuskładnikowy, zawierający bromoksynil oraz tembotrion. Przeznaczony jest do eliminowania chwastnicy jednostronnej oraz szeregu chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Butisan 500 SC – herbicyd zawierający …