Kategoria: Nowe etykiety

Nowe etykiety

10 nowych etykiet w rejestrze

Bagira 040 EC – zawiera chizalofop-P-tefurylowy. Stosowanie: burak cukrowy, rzepak ozimy i jary, groch zwyczajny pastewny (peluszka), groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona oraz niektóre uprawy i zastosowania …
Nowe etykiety

19 nowych herbicydów w rejestrze

Agria Triflu – produkt zawiera triflusulfuron metylowy, przeznaczony jest do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. Bagira – herbicyd zawierający chizalofop-P-tefurylowy, przeznaczony do selektywnego …