Kategoria: Ciekawe informacje

Ciekawe informacje

Obniżanie dawek herbicydów w kukurydzy

W dwuletnim badaniu polowym porównano skuteczność chwastobójczą preparatów zawierających terbutyloazynę oraz nikosulfuron stosowanych jednorazowo w dawkach zalecanych, ze skutecznością mieszaniny terbutyloazyna + nikosulfuron w dawkach zredukowanych, którą aplikowano jednorazowo …
Ciekawe informacje

Odporne nasiona kielisznika

Kielisznik zaroślowy jest pospolitą rośliną ruderalną. Występuje najczęściej na zakrzaczonych miedzach, brzegach strumieni i rowów melioracyjnych. Przenika także na pola uprawne. Od kilku lat coraz częściej jest obserwowany na …
Ciekawe informacje

75 substancji czynnych do wycofania?

Komisja Europejska rozważa wycofanie 75 substancji czynnych wchodzących w skład pestycydów. Pośród nich znajduje się kilkanaście herbicydów są to: chlopyralid, chlorotoluron, dimetenamid-P, etofumesat, fluroksypyr, glifosat, glufosynat amonowy, fluazyfop-P-butylowy, lenacyl, …