Kategoria: Ostatnie aktualizacje

Ostatnie aktualizacje

• Chlopyralid – zdjęcia

Selektywny herbicyd przemieszczający się w roślinie (systemiczny). Zaburza równowagę hormonalną chwastów działając podobnie do auksyn, naturalnych regulatorów wzrostu roślin (hormony roślinne). Wpływa na proces oddychania i wydłużania się komórek …
Ostatnie aktualizacje

• Terbutylazyna – działanie

Terbutylazyna jest herbicydem selektywnym, u wrażliwych gatunków roślin zakłóca proces fotosyntezy (zahamowanie przepływu elektronów w fotosystemie II). Na liściach pojawiają się chlorozy przechodzące później w nekrozy.