Kategoria: Ostatnie aktualizacje

Ostatnie aktualizacje

• Sulkotrion – działanie

Sulkotrion jest herbicydem blokującym w roślinach aktywność 4-HPPD (dioksygenazy p-hydroksyfenylopirogronianu) najważniejszego z enzymów biorących udział w powstawaniu karotenoidów. W efekcie następuje spadek zawartości chlorofilu co prowadzi do bielenia liści …
Ostatnie aktualizacje

• 2,4-D – działanie

Selektywny herbicyd przemieszczający się w roślinie (systemiczny). Zaburza równowagę hormonalną roślin działając podobnie do auksyn, które są naturalnymi regulatorami wzrostu (hormony roślinne). Akumuluje się głównie w tkankach merystematycznych korzeni …