Kategoria: ABC herbologii

ABC herbologii

Kompensacja chwastów

Kompensacja jest zjawiskiem polegającym na stopniowym zwiększaniu liczebności określonego gatunku lub gatunków chwastów na danej plantacji. Jest to rezultat corocznego stosowania tych samych herbicydów (zawierających taką samą substancję aktywną), …