beflubutamid

(ang. beflubutamid)

Herbicyd opisany w literaturze po raz pierwszy w roku 1999. W Polsce zarejestrowany stosunkowo niedawno (w roku 2012), w mieszaninie z izoproturonem  do ochrony pszenicy ozimej (Herbaflex 585 SC).

GRUPA CHEMICZNA: amidy

GRUPA HRAC: F1

DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Beflubutamid pobierany jest przez kiełkujące nasiona chwastów, w mniejszym stopniu przez liście i korzenie.

DZIAŁANIE: U gatunków wrażliwych beflubutamid hamuje syntezę karotenoidów blokując działania enzymu desaturazy fitoenu. Objawem działania herbicydu jest bielenie roślin.

SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA*(aktualizacja 07-06-2017):  

  • beflubutamid w dawce 250 g/ha:
    gatunki wrażliwe: gwiazdnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.

W etykiecie BeFlex 500 SC (beflubutamid 500 g/l) [załącznik do zezwolenie MRiRW nr R-4/2017 z dnia 08-02-2017) znajduje się informacja, że skuteczność działania środka jest niezależna od temperatury otoczenia, niemniej nie zaleca się stosowania środka w temperaturze powyżej 25°C (dodano 15-10-2017).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: jęczmień ozimy, pszenica ozima (aktualizacja 07-06-2017).

POŁOWICZNY ROZKŁAD W GLEBIE (DT50): badania laboratoryjne: 5-118 dni; badania polowe: 15-103 dni.

OSTRA DOUSTNA TOKSYCZNOŚĆ DLA SZCZURA (LD50): > 5000 mg/kg

WYBRANE PREPARATY (aktualizacja 15-10-2017):

  • BeFlex 500 SC