aminopyralid

aminopyralid2aminopyralid (angielska nazwa zwyczajowa).

Właściwości chwastobójcze aminopyralidu odkryto w roku 1998. Pierwsze produkty zawierające tę substancję wprowadzono do sprzedaży na terenie USA w 2005 [3]. W Polsce aminopyralid dostępny jest od roku 2009.

 GRUPA CHEMICZNA: pochodne kwasu pirydynokarboksylowego

 GRUPA HRAC: O

 DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: liście i korzenie roślin

DZIAŁANIE: Aminopyralid zaburza gospodarkę hormonalną chwastów działając podobnie do auksyn (naturalnych hormonów roślinnych). Pierwsze objawy fitotoksyczności, takie jak deformacje łodyg i liści, pojawiają się już nawet kilka godzin po zabiegu. Wrażliwe gatunki jednoroczne zamierają zazwyczaj po 4-8 tygodniach (aktualizacja 03-06-2017). Do obumarcia chwastów wieloletnich może dojść dopiero po upływie przeszło 2 miesięcy od wykonania oprysku (dodano 10-08-2018). Aminopyralid stosowany w typowych dawkach jest selektywny dla większości traw (aktualizacja 03-06-2017). Minimalna temperatura dla działania aminopyralidu wynosi 5ºC, maksymalna 22ºC [3] (dodano 07-09-2016).

 SKUTECZNOŚĆ CHWASTOBÓJCZA*:  

 • aminopyralid w dawce 4-12 g/ha:
  Gatunki wrażliwe (skuteczność zwalczania min. 85%): mak piaskowy, mak polny, mak wątpliwy, fiołek polny, fiołek trójbarwny, pokrzywa zwyczajna, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mniszek pospolity, ostrożeń polny, sałata kompasowa [1].
 • aminopyralid w dawce 9-12 g/ha:
  Gatunki wrażliwe (skuteczność zwalczania min. 85%): rumian polny, rumianek pospolity, rdest ptasi, rdestówka powojowata [1].

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

 PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: jęczmień jary, owies, mieszanka jęczmienia jarego z owsem, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, rzepak ozimy żyto.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 8-35 dni w badaniach polowych, 26,4-146,9 dni w warunkach laboratoryjnych [2].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): >5000 mg/kg [2]

WYBRANE PREPARATY (aktualizacja 03-06-2017):

 • Agria 2,4 DeFlor – Aminopyralid 195 SE (+ 2,4-D + florasulam)
 • Astor 360 SL (+ chlopyralid + pikloram)
 • Blast (+ chlopyralid + pikloram)
 • Dragon 450 WG (+ florasulam)
 • Dragon NT 450 WG (+ florasulam)
 • Iguana (+ chlopyralid + pikloram)
 • Kantor Forte 195 SE (+ 2,4-D + florasulam)
 • Kliper (+ metazachlor + pikloram)
 • Kojot Forte 195 SE (+ 2,4-D + florasulam)
 • Kratos Trio (+ chlopyralid + pikloram)
 • Lancet Plus 125 WG (+ piroksysulam + florasulam)
 • Mariner 360 SL  (+ chlopyralid + pikloram)
 • Mustang Forte 195 SE (+ 2,4-D + florasulam)
 • Navigator 360 SL (+ chlopyralid + pikloram)
 • Spark (+ metazachlor + pikloram)

 

źródła:
1.
Czubiński T., Paradowski A. 2014. Atlas chwastów dla praktyków. PWR, Poznań, 288 ss.
2.
Footprint PPDB (Pesticide Properties Database).http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 14.08.2016].
3. Horoszkiewicz-Janka J, Korbas M, Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów. IOR – PIB, Poznań.
4.
Krämer W., Schirmer U., Jeshke P., Witschel M. (red.).2012. Modern Crop Protection Compounds. Wiley-VCH, Weinheim, 1498 ss.