2,4-D


Substancja aktywna od wielu lat powszechnie stosowana na całym świecie. Została odkryta i wprowadzona na rynek w latach 40 ubiegłego wieku w USA. W Polsce produkcja środka zawierającego 2,4-D (Pielik) ruszyła na większą skalę (500 ton rocznie) w 1960 roku w Zakładach Chemicznych „Rokita” w Brzegu Dolnym.

2,4-D był głównym składnikiem (obok 2,4,5-T) środka Agent Orange (mieszanki pomarańczowej) stosowanej podczas wojny w Wietnamie do niszczenia dżungli i pól uprawnych.

Dostrzeżono, że stosowanie 2,4-D w uprawie pszenicy może prowadzić do wzrostu liczebności populacji mszycy zbożowej i czeremchowo-zbożowej. >> Czytaj więcej.
(dodano 10.X.2016).

GRUPA CHEMICZNA: pochodne kwasów fenoksykarboksylowych

GRUPA HRAC: O

DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Pobierany przez liście oraz korzenie (2,4-D w formie estrów łatwo wchłania się przez liście, w formie soli przez korzenie).

DZIAŁANIE: Selektywny herbicyd przemieszczający się w roślinie (systemiczny). Zaburza równowagę hormonalną chwastów działając podobnie do auksyn, które są naturalnymi regulatorami wzrostu wytwarzanymi w roślinach (hormony roślinne). Akumuluje głównie w tkankach merystematycznych korzeni i pędów. Powoduje deformacje liści i łodyg, zahamowanie wzrostu a później stopniowe zamieranie roślin wrażliwych. Objawy są najpierw widoczne na najmłodszych organach. Zwalcza gatunki dwuliścienne. Minimalna temperatura do stosowania 2,4-D wynosi 8-12ºC, maksymalna 25ºC, optimum zawiera się w przedziale 15-20ºC [1] (dodano 24.08.2016).

CHWASTY WRAŻLIWE: np. babka lancetowata, babka zwyczajna, chaber bławatek, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, mlecz polny, przetacznik perski, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka drobnokwiatowa, żółtlica drobnokwiatowa.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: zboża jare i ozime, kukurydza, trawniki, boiska, pola golfowe, sady.

POŁOWICZNY ROZKŁAD W GLEBIE (DT50): 4,6-17,2 dni (badania polowe)

OSTRA DOUSTNA TOKSYCZNOŚĆ DLA SZCZURA (LD50): 639-764 mg/kg

WYBRANE PREPARATY:

 • Aminopielik D 450 SL (+ dikamba)
 • Aminopielik Standard 600 SL
 • Aminopielik Super 464 SL (+ dikamba)
 • Aminopielik Tercet 500 SL (+ mekoprop + dikamba)
 • Compo Nawóz do Trawników z Odchwaszczaczem (+ dikamba)
 • Deresz 306 SE (+ florasulam)
 • Dicopur 600 SL
 • Dicopur Top 464 SL (+ dikamba)
 • Dicotex 202 SL (+ MCPA + mekoprop-P + dikamba)
 • Esteron 600 EC
 • Feniks 306 SE (+ florasulam)
 • Floranid Quattro GR (+ siarczan żelaza + dikamba)
 • Gold 450 EC (+ fluroksypyr)
 • Huzar Activ 387 OD (+ jodosulfuron metylosodowy)
 • Kileo 400 SL (+ glifosat)
 • King 306 SE (+ florasulam)
 • Longbow (+ MCPA + mekoprop-P + dikamba)
 • Mniszek 02 GR – nawóz z odchwaszczaczem do trawnika (+ dikamba)
 • Mustang 306 SE (+ florasulam)
 • Mustang Forte 195 SE (+ aminopyralid + florasulam)
 • Pielik 85 SP
 • Tayson 464 SL (+ dikamba)

źródła:
1. Horoszkiewicz-Janka J, Korbas M, Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów. IOR – PIB, Poznań.