2,4-D


Substancja aktywna od wielu lat powszechnie stosowana na całym świecie. Została odkryta i wprowadzona na rynek w latach 40 ubiegłego wieku w USA. W Polsce produkcja środka zawierającego 2,4-D (Pielik) ruszyła na większą skalę (500 ton rocznie) w 1960 roku w Zakładach Chemicznych „Rokita” w Brzegu Dolnym.

2,4-D był głównym składnikiem (obok 2,4,5-T) środka Agent Orange (mieszanki pomarańczowej) stosowanej podczas wojny w Wietnamie do niszczenia dżungli i pól uprawnych.

Dostrzeżono, że stosowanie 2,4-D w uprawie pszenicy może prowadzić do wzrostu liczebności populacji mszycy zbożowej i czeremchowo-zbożowej. >> Czytaj więcej.
(dodano 10.X.2016).

GRUPA CHEMICZNA: pochodne kwasów fenoksykarboksylowych

GRUPA HRAC: O

DROGI WNIKANIA DO ROŚLIN: Pobierany przez liście oraz korzenie (2,4-D w formie estrów łatwo wchłania się przez liście, w formie soli przez korzenie).

DZIAŁANIE: Selektywny herbicyd przemieszczający się w roślinie (systemiczny). Zaburza równowagę hormonalną chwastów działając podobnie do auksyn, które są naturalnymi regulatorami wzrostu wytwarzanymi w roślinach (hormony roślinne). Akumuluje głównie w tkankach merystematycznych korzeni i pędów. Powoduje deformacje liści i łodyg, zahamowanie wzrostu a później stopniowe zamieranie roślin wrażliwych. Objawy są najpierw widoczne na najmłodszych organach. Zwalcza gatunki dwuliścienne. Minimalna temperatura do stosowania 2,4-D wynosi 8-12ºC, maksymalna 25ºC, optimum zawiera się w przedziale 15-20ºC [1] (dodano 24.08.2016).
Może spowodować zwijanie się liści oraz deformacje kłosów zbóż [2] (dodano 23-04-2018).

CHWASTY WRAŻLIWE: np. babka lancetowata, babka zwyczajna, chaber bławatek, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, mlecz polny, przetacznik perski, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka drobnokwiatowa, żółtlica drobnokwiatowa.

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: zboża jare i ozime, kukurydza, trawniki, boiska, pola golfowe, sady.

POŁOWICZNY ROZKŁAD W GLEBIE (DT50): 4,6-17,2 dni (badania polowe)

OSTRA DOUSTNA TOKSYCZNOŚĆ DLA SZCZURA (LD50): 639-764 mg/kg

WYBRANE PREPARATY zawierające 2,4-D (aktualizacja 01-03-2018):

 • Agria 2,4 DeFlor – Aminopyralid 195 SE     (+ aminopyralid + florasulam)
 • Aminopielik D Maxx 430 EC (+ dikamba)
 • Aminopielik Standard 600 SL
 • Aminopielik Super 464 SL (+ dikamba)
 • Camaro 306 SE (+ florasulam)
 • Compo 2w1 Nawóz do trawników z odchwaszczaczem (+ dikamba)
 • Compo nawóz do trawników z odchwaszczaczem (+ dikamba)
 • Compo Quattro 4w1 Nawóz do trawników zwalcza chwasty i mech (+ siarczan (VI) żelaza (II) + dikamba)
 • Deresz Bis 306 SE (+ florasulam)
 • Diablo 306 SE (+ florasulam)
 • Dicopur 600 SL
 • Dicopur Top 464 SL (+ dikamba)
 • Dicotex 202 SL (+ MCPA + mekoprop-P + dikamba)
 • Dresz 306 SE  (+ florasulam)
 • Eguo 306 SE (+ florasulam)
 • Esteron 600 EC
 • Feniks 306 SE (+ florasulam)
 • Gold 450 EC (+ fluroksypyr)
 • Golf Extra (+ MCPA + mekoprop-P + dikamba)
 • Horse 306 SE (+ florasulam)
 • Huzar Activ 387 OD (+ jodosulfuron metylosodowy)
 • Kantor Forte 195 SE (+ aminopyralid + florasulam)
 • Kileo 400 SL (+ glifosat)
 • King 306 SE (+ florasulam)
 • Kojot 306 SE (+ florasulam)
 • Kojot Forte 195 SE (+ aminopyralid + florasulam)
 • Landscaper Pro Weed control + Fertilizer (+ dikamba)
 • Mlecz (+ MCPA + mekoprop-P + dikamba)
 • Mniszek 02 GR (+ dikamba)
 • Muskato 306 SE (+ florasulam)
 • Mustang 306 SE (+ florasulam)
 • Mustang Forte 195 SE (+ aminopyralid + florasulam)
 • Pielik 85 SP
 • Rumak 306 SE (+ florasulam)
 • Tayson 464 SL (+ dikamba)
 • Vima-Florasulam 2,4 D (+ florasulam)

 źródła:
1. Horoszkiewicz-Janka J, Korbas M, Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów. IOR – PIB, Poznań.
2. Kieloch R. 2013. Selektywność herbicydów dla zbóż. Wieś Jutra, 2: 28-30.